نحوه آبندی کابل چراغ استخری با نوار آپارات:
در آبنما ها و استخرها یکی از دغدغه های شرکت های آبنما کار و استخریها و کارفرمایان نبود استاندارد جهانی برای نوع سربندی کابلها است، که برخی از روش جانکشن باکس با پارافین شمع و برخی از وصله های رزینی و برخی نیز با آپارات صحیح این کار را انجام می دهند.
در دو روش اول نشتی جریان نخواهیم داشت اما زیبایی کار را تا حدی کاهش می دهد حال در اینجا به طریقه آپارات کابل ها به روش IP68 میپردازیم.
ابتدا دو کابل مورد نظر که قرار است به هم آپارات شوند را به فاصله ۲۰ سانتی متر از سر قطع شده کابل را کاملا تمیز کرده به صورتی که هیچ جسمی به آن نچسبیده باشد و کاملا تمیز و عاری از گرد و غبار باشد . سپس هر کابل را به اندازه ۸سانتی متر لخت کرده و پودر کالک آن را تکانده و مجددا سیم های کابل و کابل را تمیز می کنیم سپس نظیر به نظیر سیم های همرنگ کابل را بهم گره می دهیم . به اندازه ۵ سانتی متر چسب آپارات مناسب را جدا کرده و دور سیمهای گره خورده میپیچانیم، یعنی آپارات ما باید به گونه ای باشد که ۳سانتی متر از هر سمت بر روی سیم ها آپارات داشته باشد.
توجه داشته باشید زمانی که آپارات ها را دور سیم ها و یا کابل ها به صورت مارپیچ می پیچیم باید آپارات ها از روی لایه قبلی به لایه بعدی بروند تا آب بندی حفظ شود.
در مرحله بعد به اندازه ۷ سانتی متر چسب برق مناسب (یعنی چسبی که در اثر کشیدن به راحتی پاره نشود) به دور چسب های آپارات می پیچیم.
سپس هر چند رشته سیمی که داریم را با چسب برق مرتب کرده و چسب آپارات را از یک سمت که خالیگاهی بیشتری دارد شروع می کنیم . دقت داشته باشید که در قسمت هایی که کابل آپارات شده خالیگاهی بیشتر دارد باید از مقدار چسب آپارات بیشتری استفاده کنیم تا سطح کابل یکدست و صاف گردد .
در کابل ها با ولتاژAC سه بار آپارات به صورت رفت و برگشتی به روی کابل خورده می شود و در کابل ها با ولتاژ DC دو بار ابن عمل صورت می گیرد.چسب آپارات باید از قسمتی که کابل بدون روکش است ۷ سانتی متر به روی کابل ادامه داشته باشد.


سپس بر روی چسب آپارات چسب برق می کشیم (چسب برق ها باید به صورت محکم دور کابل پیچیده شوند به طوری که رنگ چسب کمی عوض شود رو به کمرنگی برود ) به صورتی که چروکی بر روی چسب برقها وجود نداشته باشد .چسب برق باید از قسمت کابل بدون روکش ۸ سانتی متر بر روی کابل ادامه داشته باشد
یعنی طول یک آپارات صحیح تقریبا ۲۷ سانتی متر است.