صافی باکالیت پمپ یا استرینر

تومان480,000

در استخرها از دونوع پمپ استفاده میشود. پمپهای مخصوص استخر که خود دارای صافی می باشند ولی تنوع کم و قیمت بالایی دارند.

وپمپ هایی که صافی ندارند و باید از یک صافی ( استرینر ) برای این پمپ های استفاده کرد تا شاخه و برگ و سنگ وارد پمپ های نشوند.

همچنین در جاروهای استخری نیز استفاده می شوند.

سایز دنده بیرون 3 اینچ نری و سایز دنده درون 2 اینچ می باشد.

4 عدد در انبار

صافی استخری
صافی باکالیت پمپ یا استرینر

تومان480,000

error: Content is CopyRight protected !!